Copyright © 2013 - <?php echo date("Y"); ?>  - LC Tools s. r. o.

Address: P. O. Box 20, 318 00 Pilsen, Czech Republic

LC Tools s.r.o.

 

IČ/ID: 018 76 864

DIČ/VAT: CZ01876864

 

Mailing address:

P. O. Box 20

318 00 Plzeň

Czech Republic

 

support@lucyclay.com

+420 602 203 559

DOTOVANÉ PROJEKTY / FUNDED PROJECTS

PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

 - LC TOOLS S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví (Přihláška vynálezu a udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví)

PROJECT FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

- LC TOOLS S.R.O.

is co-financed by the European Union.

Ensuring the protection of industrial property (The patent application and the granting of industrial property rights)

PROJEKT POLYMEROVÁ HMOTA

 - LC TOOLS S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření výrobního sortimentu o nový typ modelovací hmoty na bázi zdravotně nezávadných komponent a s optimálními vlastnostmi pro modelování.

 

PROJECT: POLYMER CLAY

- LC TOOLS S.R.O.

is co-financed by the European Union.

Expand the range of products with a new modeling clay - based on harmless components and with optimal features.

Copyright © 2013, LC Tools s.r.o.

Address: P. O. Box 20, 318 00 Pilsen, Czech Republic